Vatandaşlık

 

 

YASAL UYARI -Teknik Dershane Kullanımı

Hafıza Çivileri - Teknik Dershane Hafıza Teknikleri

 


 İÇİNDEKİLER


Teknik 1Cumhurbaşkanı Görevleri  
Teknik 2 -
TBMM ' nin Görevleri

Teknik 3 - Anayasa Mahkemesi
Teknik 4 - Yüksek Mahkemeler
Teknik 5 - İl İdare Kurulu
Teknik 6 - G-8 Ülkeleri
Teknik 7 - Hak ve Görevler
Teknik 8 - Gensoru
Teknik 9 - İlçe İdare Kurulu
Teknik 10 - TBMM Başkanlık Divanı
Teknik 11 - E-7 Ülkeleri
Teknik 12 -
Siyasi Hak Ve Ödevlerimiz

Teknik 13 -Birleşmiş Milletler
Teknik 14 - BM'nin Organları
Teknik 15 - BM Yardımcı Organları
Teknik 16 - D-8 Ülkeleri
Teknik 17 - Türkiye'nin Üye Olduğu Bazı Uluslararası Kuruluşlar
Teknik 18 - Milli Güvenlik Kurulu
Teknik 19 - Yargıtay
Teknik 20 -  Danıştay
Teknik 21 - Sayıştay
Teknik 22 - Hakimlik ve Savcılık Mesleği
Teknik 23 - Devlet Denetleme Kurulu
Teknik 24 - Hakimlik ve Savcılık Teminatı
Teknik 25 - Olağanüstü Halleri Gerektiren Sebebler
Teknik 26 - Seçme Seçilme Hakkı
Teknik 27 - Sendika Kurma Hakkı
Teknik 28Siyasi Parti Kurma Hakkı
Teknik 29 - Milletvekili Seçilme Yeterliliği
Teknik 30 - Grev Hakkı ve Lokavt
Teknik 31 - AB Organları
Teknik 32 - AB Kurucu Ülkeleri 
Teknik 33İMF (ULUSLARARASI PARA FONU)

Teknik 34 - Avrupa Konseyi
Teknik 35 - Valinin Görevleri
Teknik 36 - NATO 
Teknik 37 - Anayasanın Değiştirilmesi Kanunu

Teknik 38 - Kamu İktisadi Teşebbüsü (KİT)
Teknik 39 - Devlet Başkanlarımız
Teknik 40 - Sıkıyönetim ve Seferberlik
Teknik 41 - TBMM'nin Bilgi Edinme ve Denetim Yolları
Teknik 42 - Meclis Soruşturması
Teknik 43 - Euro'yu  Kullanmayan AB Ülkeleri
Teknik 44 - Başbakanlığa Bağlı Kuruluşlar
Teknik 45 -  Hazine Müsteşarlığı
Teknik 46 - Seçimlerinden Önce İstifa Etmesi Gereken Bakanlar
Teknik 47 - Bakanlar Kurulu
Teknik 48 - Devlet Planlama Teşkilatı
Teknik 49 - Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
Teknik 50 - Kanun Hükmünde Kararname

Teknik 51 - Başkentte Yardımcı Kuruluşlar
Teknik 52 - Kanun-i Esasi (1876)
Teknik 53 - 1921 Anayasası
Teknik 54 - 1924 Anayasası
Teknik 55 - 1961 Anayasası

Teknik 56 - 1982 Anayasası
Teknik 57 - Temel Hak ve Özgürlüklerin Kısıtlanması
Teknik 58 - Cumhurbaşkanı Seçilme Koşulları
Teknik 59 - YTL'ye Geçiş
Teknik 60 - Tüzük Formülü

Teknik 61 - 3Y Kuralı
Teknik 62 - Sorumluluklar
Teknik 63 - Milletvekilliğinin Düşürülmesi
Teknik 64 - Cumhurbaşkanlığı Birimleri
Teknik 65 - Suç ve Ceza Kanunu

Teknik 66 - Oy İlkeleri
Teknik 67 - Başbakanın Görevleri
Teknik 68 - Dünya Bankası'nın Görevleri
Teknik 69 - Merkez Bankasının Görevleri