• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/hafizateknikleriylevatandaslik/

İçindekilerTARİH DERSİ HAFIZA TEKNİKLERİ


Teknik 1 - İlk  Türk  Göçlerinin Sebeb Ve Sonuçları
Teknik 2 - Asya Hun İmparatorluğu
 

Teknik 3 - Kavimler Göçü ve Avrupa Hun Devleti
Teknik 4 - Göktürk Devleti
Teknik 5 - Uygur Devleti
Teknik 6 - Diğer Önemli Türk Devletleri
Teknik 7 - İlk Türk Devletlerinde Devlet Yönetimi
Teknik 8 - İlk Türk Destanları
Teknik 9 - İlk Türk Devletlerinde Sosyal Kavramlar
Teknik 10 - Dini Hayat
Teknik 11 - Hükümdar Unvanları
Teknik 12 - Türklerin Kullandıkları Takvimler ve Alfabeler
Teknik 13 - Türk-İslam Devletleri Tarihi
Teknik 14 - İlk Türk-İslam Devletleri
Teknik 15 - Karahanlı Devleti
Teknik 16 - Gazneli Devleti
Teknik 17 - Büyük Selçuklu Devleti
Teknik 18 - Türk-İslam Devletlerinde Saray Görevlileri
Teknik 19 - Türk-İslam Devletlerinde Ordu Sistemi
Teknik 20 - Türk-İslam Devletlerinde Edebiyat Eserleri
Teknik 21 - Türk-İslam Devletlerinde Bilim Adamları
Teknik 22 - Anadolu Kurulan ilk Türk Beylikleri
Teknik 23 - Anadolu Selçuklu Devleti
Teknik 24 - 1.Alaaddin Keykubat Dönemi
Teknik 25 - II. Gıyaseddin Keyhüsrev Dönemi
Teknik 26 - Anadoluda Kuralan Beylikler
Teknik 27 - Anadolu Selçuklularında Merkez Teşkilatı
Teknik 28-  Anadolu Selçuklularında Divanın Üyeleri
Teknik 29 - Anadolu Türk Devletlerinde Taşra Teşkilatı
Teknik 30 - Anadolu Türk Devletlerinde Toprak Yönetimi
Teknik 31 - Anadolu Türk Tarihinde Edebiyat
Teknik 32 - Osmanlı Devletinin Kuruluşu

Teknik 33 - I. Murat Dönemi
Teknik 34 - I. Beyazd Dönemi
Teknik 35 - Çelebi Mehmet Dönemi
Teknik 36 - II.Murat Dönemi

Teknik 37 - Fatih Sultan Mehmet Dönemi
Teknik 38 - II.Beyazıd Dönemi
Teknik 39 - Yavuz Sultan Selim Dönemi
Teknik 40 - Kanuni Sultan Süleyman Dönemi
Teknik 41 - Sokullu Mehmet Paşa Dönemi
Teknik 42 - III.Murat Dönemi ve III.Mehmet Dönemi
Teknik 43 - I.Ahmet Dönemi
Teknik 44 - II.Osman Dönemi ve IV.Murat Dönemi
Teknik 45 - IV.Mehmet Dönemi ve II.Mustafa Dönemi
Teknik 46 - Duraklama Döneminin İç ve Dış Sebebleri
Teknik 47 - Osmanlı Devletinde İç İsyanların Sebebleri
Teknik 48 - III.Ahmet Dönemi
Teknik 49 - I.Mahmut Dönemi ve III.Mustafa Dönemi
Teknik 50 - I.Abdülhamit Dönemi
Teknik 51 - Osmanlı Devleti Vergi Sistemi
Teknik 52 - Osmanlı Devleti Toprak Yönetimi
Teknik 53 - Osmanli Devleti Divan Üyeleri
Teknik 54 - Osmanlı Devleti'nin Önemli Bilim Adamları
Teknik 55 - Osmanlı Devleti Edebiyatçıları
Teknik 56 - Osmanlı Padişah Alametleri
Teknik 57 - Osmanlı Merkez Teşkilatı Ve İlmiye Sınıfı
Teknik 58 -
Osmanlı Devleti Taşra Teşkilatı
Teknik 59 - Osmanlı Devleti Ordu Sistemi
Teknik 60 - III.Selim Dönemi Islahatları
Teknik 61 - II.Mahmut Dönemi ıslahatları
Teknik 62 - Abdülmecid Dönemi Islahatları
Teknik 63 - Abdülaziz Dönemi Islahatları
Teknik 64 - II.Abdülhamit Dönemi
Teknik 65 - Trablusgarp Savaşı
Teknik 66 - I. Balkan Savaşı
Teknik 67 - II. Balkan Savaşı
Teknik 68 - I.Dünya Savaşı Sebebleri
Teknik 69 - I.Dünya Savaşında Osmanlı'nın Savaştığı Cepheler
Teknik 70 - I.Dünya Savaşından Sonra Yapılan Barış Antlaşmaları
Teknik 71 - I.Dünya Savaşının Sonuçları
Teknik 72 - Dünya Barışını Korumak İçin Kurulan Örgütler
Teknik 73 - Mondros Ateşkes Antlaşması
Teknik 74 - Osmanlı Paylaşımı İçin Yapılan Gizli Antlaşmalar
Teknik 75 - Paris Barış Konferansı
Teknik 76 - Raporlar
Teknik 77 - Cemiyetler
Teknik 78 - Kuvayi Milliye'nin Özellikleri
Teknik 79 - Amasya Genelgesi
Teknik 80 - Erzurum Kongresi

Teknik 81 -
Sivas Kongresi
Teknik 82 - Amasya Görüşmeleri
Teknik 83 - Başkent Ankara
Teknik 84 - Son Osmanlı Mebusan Meclisi
Teknik 85 - İstanbul'un İşgali ve TBMM' nin Açılması
Teknik 86 - TBMM'ye Karşı Çıkan Ayaklanmalar
Teknik 87 - Sevr Barış Antlaşması
Teknik 88 - Gümrü Antlaşması
Teknik 89 - Ankara Antlaşması
Teknik 90 - I.İnönü Muharebesi
Teknik 91 - II.İnönü Muhaberesi
Teknik 92 - Eskişehir-Kütahya Savaşı
Teknik 93 - Sakarya Meydan Savaşı

Teknik 94 - Başkomutanlık Meydan Muharebesi

Teknik 95 - Mudanya Ateşkes Antlaşması

Teknik 96 - Lozan'da Görüşülen Konular

Teknik 97 - Lozan Antlaşmasının Önemi ve Sonuçları

Teknik 98 - Saltanatın Kaldırılması

Teknik 99 - Cumhuriyetin İlanı
Teknik 100 - Halifeliğin Kaldırılması
Teknik 101 - Çok Partili Hayata Geçiş Denemeleri
Teknik 102 - Medeni Kanun'un Kabülü
Teknik 103 - 1921 Anayasası ve 1924 Anayasası
Teknik 104 - 1961 Anayasası
Teknik 105 - 1982 Anayasası
Teknik 106 - Eğitim Alanında Yapılan İnkilaplar
Teknik 107 - Sosyal Alanda Yapılan İnkilaplar
Teknik 108 - Ekonomi Alanında Yapılan İnlilaplar
Teknik 109 - Milliyetçilik ve Cumhuriyetçilik
Teknik 110 - Halkçılık ve Devletçilik
Teknik 111 - Laiklik
Teknik 112 - 1923-1930 Dönemi Dış Politika
Teknik 113 - 1931-1939 Dönemi Dış Politika
Teknik 114 - II. Dünya Savaşı Sebebleri
Teknik 115 - II. Dünya Savaşı Sonuçları

 

 

 COĞRAFYA DERSİ HAFIZA TEKNİKLERİ

 

Teknik 1 - Meridyen ve Özellikleri  
Teknik 2 -
Paralel ve Enlem

Teknik 3 - Matematik Konum
Teknik 4 - Özel Konum
Teknik 5 - Dünyanın Şekli
Teknik 6 - Günlük Hareket
Teknik 7 - Yıllık Hareket
Teknik 8 - Mevsimler
Teknik 9 - Haritalar
Teknik 10 - Atmosfer
Teknik 11 - Sıcaklık
Teknik 12 -
Basınç

Teknik 13 - Rüzgarlar
Teknik 14 - Yağış Tipleri
Teknik 15 - İklim Tipleri
Teknik 16 - Akarsu Aşındırma Şekilleri
Teknik 17 - Akarsu Biriktirme Şekilleri
Teknik 18 - Dağlar
Teknik 19 - Karstik Şekiller
Teknik 20 - Türkiye' nin Tarım Ürünleri
Teknik 21 - Volkanik Dağlar
Teknik 22 - Ovalar
Teknik 23 - Set Göller
Teknik 24 - Volkanik Göller
Teknik 25 - Havzalarımız
Teknik 26 - Dalga Biriktirme
Teknik 27 - Kıyı Tipleri
Teknik 28-  Rüzgar Yönleri
Teknik 29 - Türkiye'nin Bitki Örtüsü
Teknik 30 - Türkiye'de Hayvancılık
Teknik 31 - Türkiye'deki Madenler
Teknik 32 - Türkiye'nin Enerji Kaynakları 
Teknik 33 - Türkiye'de Seramik ve Porselen Sanayii

Teknik 34 - İthalat-İhracat Ürünleri
Teknik 35 - Türkiye'nin Sınır Kapıları
Teknik 36 - Türkiye'de Ulaşım 
Teknik 37 - Limanlar

Teknik 38 - Marmara'da Tarım
Teknik 39 - Karadeniz'de Tarım
Teknik 40 - Ege'de Tarım
Teknik 41 - İç Anadolu' da Tarım
Teknik 42 - D.Anadolu'da Tarım
Teknik 43 - G.Dogu Anadolu'da Tarım
Teknik 44 - Doğal Yetişme Alanı Dar Olan Bitkiler
Teknik 45 - Ekim Alanı Devlet Kontrolünde Olan Bitkiler

Teknik 46 - Bölgelerimiz
Teknik 47 - Buzul Aşındırma Şekilleri
Teknik 48 - Erezyon

Teknik 49 - Aritmetik Nufus Yoğunluğu
Teknik 50 - Mevsimlik Göç

 

 

 

 

 VATANDAŞLIK DERSİ HAFIZA TEKNİKLERİ

 

Teknik 1 - Cumhurbaşkanı Görevleri  
Teknik 2 -
TBMM ' nin Görevleri

Teknik 3 - Anayasa Mahkemesi
Teknik 4 - Yüksek Mahkemeler
Teknik 5 - İl İdare Kurulu
Teknik 6 - G-8 Ülkeleri
Teknik 7 - Hak ve Görevler
Teknik 8 - Gensoru
Teknik 9 - İlçe İdare Kurulu
Teknik 10 - TBMM Başkanlık Divanı
Teknik 11 - E-7 Ülkeleri
Teknik 12 -
Siyasi Hak Ve Ödevlerimiz

Teknik 13 -Birleşmiş Milletler
Teknik 14 - BM'nin Organları
Teknik 15 - BM Yardımcı Organları
Teknik 16 - D-8 Ülkeleri
Teknik 17 - Türkiye'nin Üye Olduğu Bazı Uluslararası Kuruluşlar
Teknik 18 - Milli Güvenlik Kurulu
Teknik 19 - Yargıtay
Teknik 20 -  Danıştay
Teknik 21 - Sayıştay
Teknik 22 - Hakimlik ve Savcılık Mesleği
Teknik 23 - Devlet Denetleme Kurulu
Teknik 24 - Hakimlik ve Savcılık Teminatı
Teknik 25 - Olağanüstü Halleri Gerektiren Sebebler
Teknik 26 - Seçme Seçilme Hakkı
Teknik 27 - Sendika Kurma Hakkı
Teknik 28-  Siyasi Parti Kurma Hakkı
Teknik 29 - Milletvekili Seçilme Yeterliliği
Teknik 30 - Grev Hakkı ve Lokavt
Teknik 31 - AB Organları
Teknik 32 - AB Kurucu Ülkeleri 
Teknik 33 -  İMF (ULUSLARARASI PARA FONU)

Teknik 34 - Avrupa Konseyi
Teknik 35 - Valinin Görevleri
Teknik 36 - NATO 
Teknik 37 - Anayasanın Değiştirilmesi Kanunu

Teknik 38 - Kamu İktisadi Teşebbüsü (KİT)
Teknik 39 - Devlet Başkanlarımız
Teknik 40 - Sıkıyönetim ve Seferberlik
Teknik 41 - TBMM'nin Bilgi Edinme ve Denetim Yolları
Teknik 42 - Meclis Soruşturması
Teknik 43 - Euro'yu  Kullanmayan AB Ülkeleri
Teknik 44 - Başbakanlığa Bağlı Kuruluşlar
Teknik 45 -  Hazine Müsteşarlığı
Teknik 46 - Seçimlerinden Önce İstifa Etmesi Gereken Bakanlar
Teknik 47 - Bakanlar Kurulu
Teknik 48 - Devlet Planlama Teşkilatı
Teknik 49 - Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
Teknik 50 - Kanun Hükmünde Kararname
Teknik 51 - Başkentte Yardımcı Kuruluşlar
Teknik 52 - Kanun-i Esasi (1876)
Teknik 53 - 1921 Anayasası
Teknik 54 - 1924 Anayasası
Teknik 55 - 1961 Anayasası
Teknik 56 - 1982 Anayasası
Teknik 57 - Temel Hak ve Özgürlüklerin Kısıtlanması
Teknik 58 - Cumhurbaşkanı Seçilme Koşulları
Teknik 59 - YTL'ye Geçiş
Teknik 60 - Tüzük Formülü
Teknik 61 - 3Y Kuralı
Teknik 62 - Sorumluluklar
Teknik 63 - Milletvekilliğinin Düşürülmesi
Teknik 64 - Cumhurbaşkanlığı Birimleri
Teknik 65 - Suç ve Ceza Kanunu
Teknik 66 - Oy İlkeleri
Teknik 67 - Başbakanın Görevleri
Teknik 68 - Dünya Bankası'nın Görevleri
Teknik 69 - Merkez Bankasının Görevleri

 

 

 

 

 TÜRKÇE DERSİ HAFIZA TEKNİKLERİ

 

Teknik1-SÖZCÜKTE ANLAM
Teknik2-AD AKTARMASI
Teknik3-DEYİM AKTARMASI
Teknik4-KİNAYE
Teknik5-DOLAYLAMA
Teknik6-SÖZCÜKTE YAPI
Teknik7-KÖKLER
Teknik8-YAPIM EKLERİ
Teknik9-ÇEKİM EKLERİ
Teknik10-SÖZCÜK TÜRLERİ
Teknik11-İSİMLER
Teknik12-İSİM TAMLAMALARI
Teknik13-SIFATLAR
Teknik14-ZAMİRLER
Teknik15-ZARFLAR
Teknik16-ZAMİRLER
Teknik17-EDATLAR ( ilgeçler)
Teknik18-BAĞLAÇLAR
Teknik19-ÜNLEMLER
Teknik20-FİİLLER
Teknik21-FİİLLER VE KİP
Teknik22-EK FİİLLER
Teknik23-ANLAM KAYMASI
Teknik24-FİİLLERDE YAPI
Teknik25-BASİT FİİLLER
Teknik26-TÜREMİŞ FİİLLER
Teknik27-BİRLEŞİK FİİLLER
Teknik28-FİİLLERDE ÇATI
Teknik29-ETKEN FİİLLER
Teknik30-DÖNÜŞLÜ FİİLLER
Teknik31-İŞTEŞ FİİLLER
Teknik32-GEÇİŞLİ FİİLLER
Teknik33-GEÇİŞSİZ FİİLLER
Teknik34-FİİLİMSİLER
Teknik35-İSİM FİİLLER
Teknik36-SIFAT FİİLLER
Teknik37-BAĞ FİİLLER
Teknik38-CÜMLENİN ÖĞELERİ
Teknik39-ÖZNE
Teknik40-YÜKLEM
Teknik41-NESNE
Teknik42-DOLAYLI TÜMLEÇ
Teknik43-ZARF TÜMLECİ
Teknik44-CÜMLENİN TÜRLERİ
Teknik45-YÜKLEMİNE GÖRE CÜMLELER
Teknik46-YAPISINA GÖRE CÜMLELER
Teknik47-ÖĞE DİZİLİŞİNE GÖRE CÜMLELER
Teknik48-ANLAMINA GÖRE CÜMLELER
Teknik49-SES BİLGİSİ
Teknik50-ÜNLÜ TÜREMESİ
Teknik51-ÜNLÜ DARALMASI
Teknik52-ÜNLÜ DÜŞMESİ
Teknik53-ÜNSÜZ DÜŞMESİ
Teknik54-ÜNSÜZ BENZEŞMESİ
Teknik55-ÜNSÜZ TÜREMESİ
Teknik56-KAYNAŞTIRMA HARFLERİ
Teknik57-NOKTALAMA İŞARETLERİ
Teknik58-NOKTA
Teknik59-VİRGÜL
Teknik60-NOKTALI VİRGÜL
Teknik61-İKİ NOKTA
Teknik62-ÜÇ NOKTA
Teknik63-ANLATIM BİÇİMLERİ
Teknik64-AÇIKLAMA
Teknik65-TARTIŞMA
Teknik66-ÖYKÜLEME
Teknik67-BETİMLEME
Teknik68-DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI
Teknik69-TANIMLAMA
Teknik70-ÖRNEKLEME
Teknik71-KARŞILAŞTIRMA
Teknik72-TANIK GÖSTERME
Teknik73-SAYISAL VERİLERDEN YARARLANMA
Teknik74-ANLATIM BOZUKLUKLARI
Teknik75-CÜMLE YORUMU
Teknik76-PARAGRAF

 

 

 

 

 MATEMATİK DERSİ HAFIZA TEKNİKLERİ

 

Teknik 1 - Doğal Sayılar ve Tam Sayılar
Teknik 2 -
Tek ve Çift Sayılar

Teknik 3 - Pozitif - Negatif Sayılar
Teknik 4 - Ardışık Sayılar  Özellikleri
Teknik 5 - Bölünebilme Kuralları
Teknik 6 - Asal Sayılar Özelikleri
Teknik 7 - Obeb - Okek Konusu
Teknik 8 - Taban Aritmetiği İşlemleri
Teknik 9 - Rasyonel Sayılar  - Kesirler
Teknik 10 - Ondalık Sayılar Özellikleri
Teknik 11 - Üslü Sayılar ve Özellikleri
Teknik 12 -
Köklü Sayılar ve Özellikleri

Teknik 13 - Mutlak Değer Özellikleri
Teknik 14 - Basit Eşitsizlikler Özellikleri
Teknik 15 - Özdeşlikler ve  Özellikleri
Teknik 16 - Oran - Orantı Özellikleri
Teknik 17 - İşçi Sorularındaki Orantıyı Bulma
Teknik 18 - Dönen Çarklar Sorusu
Teknik 19 - Karışım Problemleri
Teknik 20 - Yol Problemleri Özellikleri
Teknik 21 - Tren Boyu Hesaplama
Teknik 22 - İşçi Problemleri
Teknik 23 - Yaş Problemi Özellikleri
Teknik 24 - Kar - Zarar Problemleri
Teknik 25 - Kesrin Değerini Hesaplama
Teknik 26 - Yüzde Problemi Özellikleri
Teknik 27 - Usta - Çırak Soruları
Teknik 28-  Bilye Soruları
Teknik 29 - Raf Soruları Özellikleri
Teknik 30 - Merdiven Sorusu Özellikleri
Teknik 31 - Kamp Soruları Özellikleri
Teknik 32 - Telin Ağırlık Merkezi 
Teknik 33 - Mum Soruları Özellikleri

Teknik 34 - Zıplayan Topun Yüksekliği
Teknik 35 - Önce - Sonra Kalıpları
Teknik 36 - 4 Yanlış 1 Doğru ( Puan Hesaplama Soruları ) 
Teknik 37 - Mantık Konusu

Teknik 38 - Faiz Problemleri Özellikleri
Teknik 39 - Modüler Aritmetik Özellikleri
Teknik 40 - Geometri - Açılar ve Açı Çeşitleri
Teknik 41 - Komşu Açılar ve Özellikleri
Teknik 42 - Tümler Açı ve Özellikleri
Teknik 43 - Bütünler Açı ve Özellikleri
Teknik 44 - Açıortay ve Özellikleri
Teknik 45 - Ters Açı ve Özellikleri
Teknik 46 - Yöndeş Açılar ve Özellikleri
Teknik 47 - İç Ters Açılar ve Özellikleri
Teknik 48 - Dış Ters Açılar ve Özellikleri
Teknik 49 - Açıortay ve Özellikleri
Teknik 50 - Ters Açı ve Özellikleri
Teknik 51 - Yöndeş Açılar ve Özellikleri
Teknik 52 - İç Ters Açılar ve Özellikleri
Teknik 53 - Dış Ters Açılar ve Özellikleri
Teknik 54 - Üçgen Nedir Ve Çeşitleri
Teknik 55 - Pisagor Teoremi ve Özellikleri
Teknik 56 - Öklid Teoremi ve Özellikleri
Teknik 57 - Dik Üçgen Bağıntıları ve Özellikleri 1
Teknik 58 - Dik Üçgen Bağıntıları ve Özellikleri 2
Teknik 59 - Üçgende Alan Özellikleri

Teknik 60 - Kenarortay ve Özellikleri
Teknik 61 - Benzerlik ve  Benzerlik Özellikleri
Teknik 62 - Çember ve Özellikleri
Teknik 63 - Çemberdeki Merkez Açı
Teknik 64 - Çember Çevre Açıları 
Teknik 65 - Çemberde Teyet Ve Kiriş Açılar
Teknik 66 - Çemberde İç Açı Formülü
Teknik 67 -  Çemberde Dış Açı Formülü
Teknik 68 -  Çemberde Alan Bağıntısı
Teknik 69 - Analitik Geometri Ve Özellikleri 

Teknik 70 - İki Nokta Arası Uzaklık  
Teknik 71 - İki Noktası Bilinen Doğrunun Eğimi
Teknik 72 -  Bir Noktası ve Eğimi Bilinen Doğrunun Denklemi
Teknik 73 -  Bir Noktanın Bir Doğruya Olan Uzaklığı

 

 

 

 

 EĞİTİM BİLİMLERİ DERSİ HAFIZA TEKNİKLERİTeknik 1 - Eğitim Psikolojisi - Gelişim
Teknik 2 -
Gelişimi Etkileyen Temel Faktörler Nelerdir

Teknik 3 - Freud Kişisel ve Zihinsel Gelişim Süreci
Teknik 4 - Erikson Psikososyal Gelişim
Teknik 5 - Piaget Bilişsel Gelişim
Teknik 6 - Vygotsky Bilişsel Gelişim Kuramı
Teknik 7 - Bruner Bilişsel Gelişim Kuramı
Teknik 8 - Maslow İhtiyaçlar Hiyerarşisi
Teknik 9 - Kohlberg Ahlak Gelişimi
Teknik 10 - Savunma Mekanizmaları
Teknik 11 - Gelişimde Bireysel Farklılıklar
Teknik 12 -
Piaget Ahlaki Gelişim

Teknik 13 - Öğrenme Psikolojisi
Teknik 14 - Öğrenmeyi Etkileyen Dış Etkenler
Teknik 15 - Eğitim Öğrenme ve Davranış
Teknik 16 - Davranışçı Öğrenme Kuramı
Teknik 17 - Klasik Koşullanmada Geçen Temel Kavramlar
Teknik 18 -  Koşullanma İlkeleri Nelerdir
Teknik 19 - Klasik Koşullanmayı Etkileyen Faktörler Nelerdir
Teknik 20 -  Korku Şartlanması Duyuşsal Davranış ve Reflex
Teknik 21 - Edimsel Koşullanma Nedir
Teknik 22 - Edimsel Koşullanma İlkeleri Nelerdir
Teknik 23 - Edimsel Koşullanmada Pekiştirme
Teknik 24 - Edimsel Koşullanmada  Pekiştirme Tarifeleri
Teknik 25 - Premack İlkesi Nedir
Teknik 26 - Edimsel Koşullanmada  Ceza
Teknik 27 - Ceza Vermenin Sonuçları
Teknik 28-  Öğretim Yöntemleri
Teknik 29 - John Dewey - Araştırma İnceleme Yolu ile Öğretim
Teknik 30 - Bloom - Tam Öğrenme Modeli
Teknik 31 - Ausabel - Sunuş Yoluyla Öğrenme
Teknik 32 - Jerome Bruner - Buluş Yoluyla Öğrenme

Teknik 33 - İşbirlikçi - Kubaşık Öğrenme
Teknik 34 - Glaser - Temel Öğrenme Modeli
Teknik 35 - Düz Anlatım Yöntemi
Teknik 36 - Soru - Cevap Yöntemi

Teknik 37 - Problem Çözme yöntemi - Soruna Dayalı
Teknik 38 - Gösteri Yöntemi
Teknik 39 - Gözlem Gezisi Yöntemi
Teknik 40 - Proje Temelli Öğrenme Yöntemi
Teknik 41 - Bireysel Çalışma Yöntemi
Teknik 42 - Örnek Olay İncelemesi Yöntemi
Teknik 43 - Tartışma Methodu
Teknik 44 - Tartışma Teknikleri 1
Teknik 45 - Tartışma Teknikleri 2

Teknik 46 - Tartışma Teknikleri 3
Teknik 47 - Tartışma Teknikleri 4
Teknik 48 - Philips 66 Tekniği
Teknik 49 - İşbaşında Eğitim Yöntemi
Teknik 50 - Mikro Eğitim Yöntemi
Teknik 51 - Ekiple Öğretim Yöntemi
Teknik 52 - Programlı Öğretim
Teknik 53 - Deney Yöntemi Tekniği
Teknik 54 - Grup Çalışması Yöntemi
Teknik 55 - Rol Oynama Yöntemi
Teknik 56 - Laboratuvar Tekniği
Teknik 57 - Ev Ödevi Teknikleri
Teknik 58 - İstasyon Teknikleri
Teknik 59 - Balık Kılçığı Tekniği
Teknik 60 - Tereyağ Ekmek Tekniği
Teknik 61 - Program Geliştirme Nedir ?

Teknik 62 - Program Çeşitleri Nelerdir ?
Teknik 63 - Örtük  Gizli Üstü Kapalı Program
Teknik 64 - Eğitim Felsefesi İlkeleri
Teknik 65 - Program Tasarım Yaklaşımları
Teknik 66 - Sorun Merkezli Program Tasarımları
Teknik 67 - Öğrenen Merkezli Program Tasarımları
Teknik 68 - Konu Merkezli Program Tasarımları
Teknik 69 - Program Geliştirme Aşamaları  
Teknik 70 -  Öğrenme Katagorisi ve Performansı 
Teknik 71 - Doğrusal Programlama Yaklaşımı  
Teknik 72 -  Piramitsel Programlama Yaklaşımı 
Teknik 73 -  Modüler Programlama Yaklaşımı 
Teknik 74 - Çekirdek Programlama Yaklaşımı

Teknik 75 - TABA Modeli Program Geliştirme
Teknik 76 - Tyler Modeli Program Geliştirme
Teknik 77 - Skillbeck Modeli Program Geliştirme 
Teknik 78 -
Stenhause Modeli Program Geliştirme

Teknik 79 - Diğer Modeller 
Teknik 80 -
Program Geliştirme Çalışma Planı 
Teknik 81 -
Bilimsel Yaklaşım

Teknik 82 - Ölçme Ve Değişken Nedir
Teknik 83 - Ölçme Çeşitleri Hangileridir
Teknik 84 - Ölçmede Birim Özellikleri
Teknik 85 - Ölçmede Hata Katagorileri
Teknik 86 - Ölçek Nedir ve Özellikleri Nelerdir
Teknik 87 - Değerlendirme Nedir
Teknik 88 - Ölçme Ve Değerlendirme Kavramlarının Karşılaştırması
Teknik 89 - Değerlendirme Türleri Nelerdir
Teknik 90 - Ölçme Aracında Bulunması Gereken Nitelikler 
Teknik 91 -
Güvenilirlik İlkesi Nedir

Teknik 92 - Güvenirliği Etkileyen Başlıca Faktörler 
Teknik 93 -
Ölçme Aracının Güvenirliğini Artıracak İlkeler 
Teknik 94 -
Geçerlik İlkesi Nedir 
Teknik 95 -
Bir Testin Geçerliliğini Arttırmanın Yolları 
Teknik 96 -
Kullanışlılık İlkesi Nedir 
Teknik 97 -
Eğitimde Kullanılan Ölçme Araçları 
Teknik 98 -
Test İstatistikleri Ve Uygulamaları 
Teknik 99 -
Merkezi Eğilim Ölçüleri

Teknik 100 - Merkezi Dağılım Ölçüleri
Teknik 101 - Rehberlik ve Rehberlik
Teknik 102 - Rehberliğin İlkeleri
Teknik 103 - Öğrenci Kişilik Hizmetleri
Teknik 104 - Rehberliğin Ortaya Çıkmasını Gerektiren Koşullar
Teknik 105 - Rehberliğin Yapı Taşları
Teknik 106 - Rehberliğin Kapsadığı Başlıca Hizmetler
Teknik 107 - Ülkemizde Rehberliğin Başlangıcı ve Tarihçesi
Teknik 108 - Rehberlik Modelleri Hangileridir
Teknik 109 - Rehberlik Türleri Nelerdir
Teknik 110 - Rehberlik ile Öğretim Arasındaki Farklılıklar

 

 

 

 

 İNGİLİZCE DERSİ HAFIZA TEKNİKLERİ

 

Teknik 1 - Tanışma Diyaloğu
Teknik 2 - Kahvaltıda
Geçebilecek Diyaloglar

Teknik 3 - Lokantada  
Teknik 4 - Şehir Turunda
Teknik 5 - Bankada  
Teknik 6 - Otelde
Teknik 7 - Alışverişte
Teknik 8 - Markette
Teknik 9 - Dövizcide
Teknik 10 -
Saat Sorma

Teknik 11 - Fotoğrafçıda
Teknik 12 - Postanede
Teknik 13 - Aile Hakkında
Teknik 14 - Fiziksel Özellikleriniz
Teknik 15 - Zaman Dilimleri
Teknik 16 - Gün ve Aylar
Teknik 17 - Hava Durumu
Teknik 18 - Nakliyede
Teknik 19 - Anlaşmazlıklarda
Teknik 20 - Soğuk Algınlıklarında
Teknik 21 - Özür Dileme
Teknik 22 - Otobüste
Teknik 23 - Gemide
Teknik 24 - Uçakta
Teknik 25 - Trende
Teknik 26 - Takside
Teknik 27 - Kiralamalarda
Teknik 28-  Gümrükte
Teknik 29 - Selamlama - Kutlama
Teknik 30 - Kıyafet Seçimleri
Teknik 31 - Kuyumcuda
Teknik 32 - Ev Kiralamalarında

Teknik 33 - Adres Sorma
Teknik 34 - Lokantada
Teknik 35 - Dil Konuşabilme
Teknik 36 - Dişçide

Teknik 37 - Psikolojik Durum
Teknik 38 - Uyruk Sorma
Teknik 39 - İş Konusunda
Teknik 40 - Telefonda
Teknik 41 - Sigara İçme
Teknik 42 - Seçimlerde
Teknik 43 - Trafikte
Teknik 44 - Kazalarda
Teknik 45 - Tamircide
Teknik 46 - Yaş Sorma Hakkında
Teknik 47 - Benzincide Geçebilecek Diyaloglar
Teknik 48 - Berberde
Teknik 49 - Türkiye Hakkında Konuşmalar
Teknik 50 - Bayan Kuaföründe

 

 

 

 

 

 ALMANCA DERSİ HAFIZA TEKNİKLERİ

 

Teknik 1 - Şahıs Zamirleri
Teknik 2 -
İyelik Zamirleri 

Teknik 3 - Temel Fiiller - 1
Teknik 4 - Temel Fiiller - 2
Teknik 5 - Temel Fiiller - 3
Teknik 6 - Temel Fiiller - 4
Teknik 7 - Temel Fiiller - 5
Teknik 8 - Selamlaşma
Teknik 9 - Hatır Sorma
Teknik 10 - Tanıştırma
Teknik 11 - Arkadaşlık Kurma - İltifatlar 
Teknik 12 - Taziyeler
Teknik 13 - Kabul-Red
Teknik 14 - Anlaşabilme
Teknik 15 - Otobüste
Teknik 16 - Fiyat-Sorma
Teknik 17 - Konaklama
Teknik 18 - Kamp-Yeri
Teknik 19 - Telefonda
Teknik 20 - Bankada
Teknik 21 - Lokantada
Teknik 22 - Hesap Ödeme 
Teknik 23 - Garsonluk
Teknik 24 - Alışverişte
Teknik 25 - Mağazada
Teknik 26 - Ayakkabıcıda
Teknik 27 - Saatçide
Teknik 28-  Fotoğrafçıda
Teknik 29 - Araba Kiralama 
Teknik 30 - Yol Sorma
Teknik 31 - Parketmede
Teknik 32 - Benzinlikte 
Teknik 33 - Kazalarda

Teknik 34 - Hastalıkta
Teknik 35 - Hastanede
Teknik 36 - Eczanede 
Teknik 37 - Vucudumuz

Teknik 38 - Tamircide
Teknik 39 - Kuaförde
Teknik 40 - Poliste
Teknik 41 - Camiide
Teknik 42 - Sıfatlar
Teknik 43 - Sorguda
Teknik 44 - Kip-Belirteçleri
Teknik 45 - Soru Kelimeleri
Teknik 46 - Edatlar
Teknik 47 - Saatlerde
Teknik 48 - Sıralamada
Teknik 49 - Olumsuzluk
Teknik 50 - Sayılar

 

 

 

 

 

 İSPANYOLCA DERSİ HAFIZA TEKNİKLERİ

 

Teknik 1 - Karşılaşmalarda Kullanılan Diyaloglar
Teknik 2 - Teşekkürlerde Kullanılan Diyaloglar
Teknik 3 - Özürdileme
Teknik 4 - Kabuletme Diyalogları
Teknik 5 - Taziyelerde
Teknik 6 - Vedalaşma
Teknik 7 - Kutlamalarda
Teknik 8 - Sağlık Sıhhat Sorma
Teknik 9 - Rica ve İzinlerde 
Teknik 10 - Bilgilenme
Teknik 11 - Bilgilendirmek
Teknik 12 - Konuşabilme
Teknik 13 - Uyruk-Sorma
Teknik 14 - Saat-Sorma
Teknik 15 - Hava-Durumu
Teknik 16 - Selamlaşma
Teknik 17 - Kendimiz-Hakkında
Teknik 18 - Duygularımız
Teknik 19 - Boş-Vakitler
Teknik 20 - Boy-Kilo Söyleme
Teknik 21 - Eğitim-Durumu
Teknik 22 - Güvenlik Sorunları
Teknik 23 - Ailenizi Tanıtma Diyalogları
Teknik 24 -
Hastalıklarda

Teknik 25 - İltifatlar
Teknik 26 - Selamlaşma
Teknik 27 - Yakınlaşmalarda
Teknik 28- 
Diskoda

Teknik 29 - Ziyaretlerde
Teknik 30 - Sinemada Geçebilecek Diyaloglar
Teknik 31 - İş-Yerinde Geçebilecek Diyaloglar 
Teknik 32 - Sınırlarda - Gümrükte 
Teknik 33 - Otelde  Karşılaşabileceğiniz Diyaloglar

Teknik 34 - Resepsiyonist
Teknik 35 - Deniz-Yollarında
Teknik 36 - Hava-Yollarında  
Teknik 37 - Trende

Teknik 38 - Otobüste
Teknik 39 - Yol-Tarifinde
Teknik 40 - Benzincide
Teknik 41 - Kazalarda
Teknik 42 - Tamircide
Teknik 43 - Taksideyiz
Teknik 44 - Kiralamalarda
Teknik 45 - Lokantada
Teknik 46 - Bankada
Teknik 47 - Telefonda
Teknik 48 - Kuaförde
Teknik 49 - Berberde
Teknik 50 - Kuru-Temizlemecide

 

 

 

 

 

 FRANSIZCA DERSİ HAFIZA TEKNİKLERİ

 


Teknik 1 - Nezaket Cümleleri

Teknik 2 - Tanışma Cümleleri
Teknik 3 - Nerede Kalıyorsun ?
Teknik 4 - Meslegınız Hakkında
Teknik 5 - Otobuste
Teknik 6 - Trafıkte
Teknik 7 - Vize Kontrol ünde
Teknik 8 - Adres Sorma
Teknik 9 - İsteklerde
Teknik 10 - Renkler 
Teknik 11 - Tanıtma Diyalogları 
Teknik 12 - Var - Yok Konuşma Kalıpları
Teknik 13 - Yönler Hakkında
Teknik 14 - Araba Arızası
Teknik 15 - Telefonda
Teknik 16 - Para Çekme
Teknik 17 - Hobiler
Teknik 18 - Havaalanında
Teknik 19 - Seyahatlerde
Teknik 20 - Trende
Teknik 21 - Uyarılar
Teknik 22 - Uyarılar - 2
Teknik 23 - Takside
Teknik 24 - Seyahat Amacı
Teknik 25 - Dil Bilme
Teknik 26 - Konaklama
Teknik 27 - Kiralamalarda
Teknik 28- 
Yol Sorma

Teknik 29 - Mağazada Geçebilecek Diyaloglar
Teknik 30 - Zamansal Kavramlar
Teknik 31 - Otelde
Teknik 32 - Kampta
Teknik 33 - Günler

Teknik 34 - Aylar
Teknik 35 - Mevsimler
Teknik 36 - Sayılar
Teknik 37 - Sıra Sayıları

Teknik 38 - Saatler
Teknik 39 - Bugün Ayın Kaçı ?
Teknik 40 - Günün Bölümleri
Teknik 41 - Kafeteryada
Teknik 42 - Yemekte
Teknik 43 - Doktorda
Teknik 44 - Hastalıklarda
Teknik 45 - Hastalıklar
Teknik 46 - Kazalarda
Teknik 47 - Poliste
Teknik 48 - Turlarda
Teknik 49 - Spor Dalları Hakkında
Teknik 50 - Aşk Sözleri

 

 

 

 

 

 ARAPÇA DERSİ HAFIZA TEKNİKLERİ


Teknik 1 - Selamlaşma Diyalogları
Teknik 2 -
Tanıştırma Diyalogları

Teknik 3 - Telefon Konuşması
Teknik 4 - Sokak ve Caddede
Teknik 5 -
Otelde Karşınıza Çıkabilecek Diyaloglar
Teknik 6 -
Kutlamalarda
Teknik 7 -
Taziyelerde
Teknik 8 -
Kiralamalarda

Teknik 9 - Kazalarda
Teknik 10 - Tamircide
Teknik 11 - Benzinlikte
Teknik 12 - Lokantada
Teknik 13 - Postanede
Teknik 14 - Bankada
Teknik 15 - Manavda
Teknik 16 - Kuaförde
Teknik 17 - Kuyumcu
Teknik 18 - Fotoğrafçıda
Teknik 19 - Parfümcüde
Teknik 20 - Mağazada
Teknik 21 - İadelerde
Teknik 22 - Kasapta
Teknik 23 - Otobüste
Teknik 24 - Ziyaretlerde
Teknik 25 - Doktorda
Teknik 26 - Şikayetlerde
Teknik 27 - Dişçide
Teknik 28-  Eczanede
Teknik 29 - Havaalanında
Teknik 30 - Polis Merkezinde
Teknik 31 - İş Görüşmelerinde
Teknik 32 - Hac ve Umre Ziyaretlerinde

Teknik 33 - Renkler
Teknik 34 - Günler
Teknik 35 - Aylar
Teknik 36 - Sayılar

Teknik 37 - Zamirler
Teknik 38 - Prepozisyon - 1
Teknik 39 -
Prepozisyon - 2

Teknik 40 - Prepozisyon - 3
Teknik 41 - Prepozisyon - 4
Teknik 42 - Prepozisyon - 5
Teknik 43 - Prepozisyon - 6
Teknik 44 - Prepozisyon - 7
Teknik 45 - Prepozisyon - 8
Teknik 46 - Prepozisyon - 9
Teknik 47 - Prepozisyon - 10
Teknik 48 - Akrabalarımız
Teknik 49 - Vucudumuz Hakkında
Teknik 50 - Aşk Sözleri

 

 

 

 

 

 RUSÇA DERSİ HAFIZA TEKNİKLERİ

 


Teknik 1 - İstemek ile İlgili Kalıplar
Teknik 2 -
Soru-Kalıpları

Teknik 3 - Selamlaşma
Teknik 4 - Anlamak-Bilmek
Teknik 5 - Hava Durumu Hakkında
Teknik 6 - Saat Sorma
Teknik 7 - Bankada Geçebilecek Diyaloglar
Teknik 8 - Gümrükte
Teknik 9 - Yol-Tarifinde
Teknik 10 - Benzincide
Teknik 11 - Kazalarda
Teknik 12 - Otobüste
Teknik 13 - Trende
Teknik 14 - Vapurda
Teknik 15 - Takside
Teknik 16 - Havaalanında
Teknik 17 - Kiralamalarda
Teknik 18 - Otelde
Teknik 19 - Kuru-Temizlemeci
Teknik 20 - Otelden Ayrılış
Teknik 21 - Siparişlerde
Teknik 22 - Yemekte-Şikayetler
Teknik 23 - Hesap Ödeme
Teknik 24 - Alışverişte
Teknik 25 - Eczanede
Teknik 26 - Mağazada
Teknik 27 - Renkler Hakkında
Teknik 28-  Soru Kalıpları
Teknik 29 - Manavda
Teknik 30 - Kuyumcuda
Teknik 31 - Elektronikte
Teknik 32 - Kırtasiyecide 
Teknik 33 - Hediyelik Eşya

Teknik 34 - Telefonda
Teknik 35 - Kumaş Cinsleri
Teknik 36 - Ayakkabıcıda 
Teknik 37 - Tanışmalar

Teknik 38 - Buluşmalarda
Teknik 39 - Sinemada
Teknik 40 - Spor Yapmak
Teknik 41 - Plajda
Teknik 42 - Hastalıkta
Teknik 43 - Kazalarda
Teknik 44 - Dişçideyiz
Teknik 45 - Rus Alfabesi
Teknik 46 - Acil Durumlarda
Teknik 47 - Sayılar
Teknik 48 - Günler
Teknik 49 - Mevsimler
Teknik 50 - Uyarılar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 hafıza teknikleriyle kpss, ygs, lys derslerine sitemizden ulaşabilirsiniz. hafıza teknikleri, şifreleme teknikleri ile tarih, coğrafya, matematik, türkçe, ingilizce tüm dersler burada.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 hafıza teknikleriyle KPSS

 

hafıza teknikleriyle osmanlıca türkçesi